Over Vita Colorata

Vita Colorata Lifecoaching & Mentorschap bestaat sinds 11 februari 2014 en richt zich op mensen die ondersteuning/begeleiding willen bij het op de rit krijgen en behouden van hun leven.

Op dit moment is Vita Colorata nog een eenmansbedrijf. De lifecoachingtrajecten en het mentorschap wordt uitgevoerd door Marie Antoinette van Gisteren. Zij is telefonisch en per e-mail bereikbaar via het algemene e-mailadres. Vita Colorata Lifecoaching & Mentorschap behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op onze werkzaamheden van Toepassing. Vita Colorata is aangesloten bij de branchevereniging NBPM. Zij zal uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar voor ze bestemd zijn en ten dienste van u. Zolang u cliënt bent heeft u recht op inzage van uw eigen dossier. Hiertoe dient u dan wel een afspraak met haar te maken. Bij beëindiging van de lifecoaching of mentorschap, bewaren zij het dossier nog 7 jaar. Na die tijd wordt het dossier vernietigd.

Meer weten over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen? Download onze privacy verklaring