Lifecoaching

Lifecoaching is bedoeld voor mensen die zijn vast gelopen of dreigen vast te lopen op verschillende leefgebieden. U bent echter nog goed instaat om zelf belangrijke beslissingen te nemen maar mist net dat extra zetje om in actie te komen of de juiste weg te bewandelen.

Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt voor een lifecoachingtraject zal er eerst een gesprek plaats vinden met de opdrachtgever/cliënt om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Deze hulpvraag kan op alle leefgebieden betrekking hebben en zal vertaald worden naar meetbare doelen. Naar aanleiding van dit gesprek zal er een offerte worden uitgebracht met daarin een inschatting van het aantal uren en tijd die nodig zal zijn om de door u gestelde doelen te kunnen realiseren. Indien u hiermee akkoord gaat wordt er een overeenkomst opgemaakt en ter ondertekening opgestuurd. Na ondertekening zal het traject van starten.

De begeleiding en ondersteuning bestaat uit:

  • Persoonlijke gesprekken bij de cliënt thuis
  • Aanmelden en meegaan naar “hulpverlenende”instanties
  • Indien wenselijk deelnemen aan overleg met “hulpverlenende”instanties

Gedurende het traject zal er een persoonlijke terugkoppeling plaatsvinden met de opdrachtgever/cliënt. Op verzoek kan dit middels een rapportage. Het traject zal ook afgesloten worden met een persoonlijk gesprek en indien wenselijk met een rapportage.