Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet of niet meer instaat zijn om hun persoonlijke belangen te vertegenwoordigen. Dit kan zijn door ouderdom of psychische en/of verstandelijke beperkingen. Het is mijn taak als mentor om u te begeleiden en te ondersteunen om belangrijke keuzes zelf te kunnen maken. Ik neen beslissingen die in uw belang zijn als zijnde als of u zelf deze beslissing had moeten nemen. Als mentor ben ik géén zorgverlener maar ben ik de regisseur van alle zorgverleners en hebben we dus regelmatig overleg met de hulpverlenende instanties over uw persoonlijke situatie. Vooraf gaande aan het mentorschap maak ik wanneer hier behoefte aan is kennis met de persoon voor wie mentorschap wordt aangevraagd. Wanneer dit nodig/wenselijk mocht zijn help ik bij de aanvraagprocedure mentorschap bij de rechtbank en ga ik met u mee naar de zitting.

Start Mentorschap

Wanneer het vonnis is uitgesproken start ik een gesprek met alle betrokken partijen om de persoonlijke situatie van u in kaart te brengen. Bijvoorbeeld met welke hulpverlenende instanties heeft u contact en aan welke ondersteuning heeft u nog behoefte. Dit is om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw situatie . Al de betrokken partijen met wie u een zorgrelatie heeft ga ik een brief sturen en hun vragen om de post voortaan naar vita-colorata toe te sturen. Ook word ik dan direct geïnformeerd mochten er dingen veranderen op het gebied van de zorg en/of ondersteuning die u van deze instanties krijgt. Ook vraag ik wanneer dit nodig is extra zorg aan.

Tijdens mentorschap

Ik kom regelmatig bij u op bezoek om te kijken hoe het met u gaat en of de zorg die u ontvangt nog steeds de goede zorg is voor u. Belangrijke beslissingen worden in overleg met de rechtbank genomen.